Priesterstraat 38, 9600 Ronse info@lionsronse.be

Lions Student Aid (LiSA)

Written by graf on 30/05/2018

Het Fonds E. Cuvelier stelt zich tot doel kanszoekende jongeren uit Ronse en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak.

Het fonds E. Cuvelier maakt deel uit van de VZW Goede Doelen van de Lions club Ronse-Renaix en is genoemd naar de stichtende voorzitter van Lions club Ronse-Renaix Dr. Emile Cuvelier.

Het fonds werd opgericht in 1998 en heeft sedert zijn oprichting 72 studenten uit de verschillende middelbare scholen in Ronse gesteund.

Elke student heeft binnen het fonds een peter die zijn dossier in detail opvolgt en de student raadt geeft en begeleidt doorheen zijn studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een eerste job.

Hoe gaan wij concreet te werk?

 • Wij houden zeer nauw contact met alle schooldirecties en klasleraren van de hoogste graad van de verschillende onderwijsnetten in Ronse.
 • Uit ervaring weten wij nu dat zij zeer goed geplaatst zijn om een ‘kanszoekende’ kandidaat-studenten voor te stellen. Zij kennen de persoonlijke en familiale situatie. Bovendien weten zij of de student voldoende begaafd en gemotiveerd is om zijn hogere studies met een redelijke kans op succes aan te vatten.
 • Deze kandidaten worden aan het Fonds voorgesteld en na bespreking van de dossiers wordt door de leden van het Fonds beslist welke kandidaten weerhouden worden voor een volgende stap. Hierbij wordt ook al een kandidaat-peter binnen het Fonds vastgelegd. De ‘peter’ is gedurende de ganse studieperiode verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van zijn/haar student.
 • Na positief signaal vanuit het Fonds contacteert de schooldirectie de student en verschaft deze student de basis uitleg over de werking van het Fonds en de contactgegevens van de kandidaat-peter.
 • Op basis van deze informatie beslist de kandidaat-student of hij/zij verder op het voorstel wenst in te gaan. De kandidaat-student neemt dan op eigen initiatief contact op met de kandidaat-peter voor een eerste contact.
 • In samenwerking met de kandidaat-peter stelt de kandidaat-student een gedetailleerd budget op voor het eerste studiejaar op basis van de template die de kandidaat-peter hem bezorgt. Gedurende deze fase neemt de kandidaat-student ook contact op met de Sociale Dienst van de gekozen onderwijsinstelling om na te gaan of hij /zij recht heeft op een studietoelage of andere tegemoetkomingen vanuit de overheid en/of onderwijsinstelling.
 • Daarna dient de kandidaat-student vrijwillig zijn kandidatuur in onder de vorm van een brief met een korte voorstelling van zichzelf, zijn motivering om hogere studies aan te vatten, een curriculum vitae en een realistisch budget voor het eerste studiejaar met bepaling van de eigen inbreng.
 • De leden van het Fonds buigen zich over de aanvraag en beslissen bij unanimiteit over de aanvaarding van het dossier met in acht name van de argumentatie van de kandidaat-peter.
 • Bij aanvaarding van het dossier door het Fonds, brengt de peter de student op de hoogte en is de student formeel aanvaard.

Een aantal bijzondere aspecten

Discretie

Wij streven binnen het Fonds naar een maximale discretie ten aanzien van de studenten en hun familie.

De persoonlijke contacten gebeuren daarom enkel tussen de peter en de student.

Ook worden de namen van de studenten niet bekend gemaakt buiten het Fonds en worden de namen ook niet vermeld in de verslagen van onze vergaderingen.

Inzet

Wij verwachten van onze studenten een onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme voor hun studies.

Naast de zuivere studie gerelateerde activiteiten vinden wij het ook normaal dat de student via een studenten job zijn steentje bijdraagt op het financiële vlak.

Communicatie

De student neem op eigen initiatief regelmatig (minstens 1 maal per maand) contact op met zijn peter om een stand van zaken te geven met betrekking tot zijn/haar studies.

De student neemt ook zeker contact op als er problemen opduiken, de peter overlegt dan wat wij kunnen doen om deze problemen te helpen oplossen!

Welke uitgaven?

Het Fonds komt enkel tussen in studie gerelateerde uitgaven zoals:

 • Inschrijvingsgeld
 • Aankoop cursusmateriaal
 • Reiskosten van en naar de onderwijsinstelling of stageplaats
 • Huur geld studentenkamer
 • Aankoop informaticamateriaal

Betalingen

Betalingen gebeuren zoveel als mogelijk rechtstreeks door het fonds aan de schuldeiser (bv. huur geld studentenkamer).

Voor betalingen aan de student gebeurt enkel betaling op basis van de originele bewijsstukken (factuur, kassaticket). De student bezorgt deze bewijsstukken aan zijn/haar peter die hiervoor een betalingsaanvraag indient. Betaling gebeurt in dit geval rechtstreeks op de financiële rekening van de student zelf. Er wordt nooit in cash geld betaald!

 

Continuïteitsprincipe

Algemeen geldt het continuïteitsprincipe ten aanzien van onze studenten.

Concreet betekent dit dat een student die geslaagd is en mag overgaan naar het volgende studiejaar automatisch opnieuw gesteund wordt. Voor dit volgende studiejaar maakt de student opnieuw een budget op in overleg met zijn/haar peter. De peter legt dit budget voor aan het Fonds en na goedkeuring wordt dit als definitief beschouwd.

Indien een student niet geslaagd is, neemt hij contact op met zijn/haar peter en wordt in onderling overleg beslist welke richting de student het volgende jaar uitgaat (jaar overdoen of een andere studierichting kiezen). In functie van deze keuze wordt een budget opgemaakt dat de peter binnen het Fonds voorlegt en argumenteert. Dit voorstel wordt binnen het fonds besproken. Na bespreking  deelt de peter de beslissing van het Fonds mee aan zijn/haar student.

 

Het Fonds E. Cuvelier stelt zich tot doel kanszoekende jongeren uit Ronse en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak.

Het fonds E. Cuvelier maakt deel uit van de VZW Goede Doelen van de Lions club Ronse-Renaix en is genoemd naar de stichtende voorzitter van Lions club Ronse-Renaix Dr. Emile Cuvelier.

Het fonds werd opgericht in 1998 en heeft sedert zijn oprichting 60 studenten uit de verschillende middelbare scholen in Ronse gesteund.

Elke student heeft binnen het fonds een peter die zijn dossier in detail opvolgt en de student raadt geeft en begeleidt doorheen zijn studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een eerste job.

Posted Under:

Comments are closed.