Priesterstraat 38, 9600 Ronse info@lionsronse.be

Schijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes en onze komende evenementen!

Evenementen
Volledige agenda

Bekijk de foto's

Verbroedering Lions Club Krakow Stare Miasto

18/10/2018 @ 08:00
Ronse

Bekijk de foto's

60 Jaar LC Ronse-Renaix

18/10/2018 @ 14:00
Ronse

Bekijk de foto's

The Amazing Flowers Night

26/07/2018 @ 19:00
TIO3 - Event & Business Center Ronse - Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse

Lions Club
Ronse-Renaix

Lions Club Ronse-Renaix brengt een aantal geëngageerde mensen uit Ronse en omstreken samen met als doel de maatschappij te dienen : We Serve ! We komen iedere 2 weken samen om de manier waarop we fondsen werven en nuttig besteden.  Onze aandacht gaat vooral naar de jeugd en de mensen die onze steun hard nodig hebben (kanszoekenden).

Lees meer

Opdracht

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangeloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en internationale samenwerking aanzetten.

Doelstellingen

Een geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen. 
Burgerzin helpen bevorderen. 
Actief bijdragen tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap. 
De leden van Lions Clubs International verenigen door vriendschapsbanden en onderling begrip. 
De club beschouwen als een ideaal gespreksforum waar alle thema’s informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid. 
Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig handelen. 
Zowel in het beroepsleven als in het privéleven getuigen van doelgerichtheid, rechtschapenheid en goede trouw.

Ontdek onze goede doelen

Bestuur
Ontdek onze leden

Luc Lauwers
Voorzitter

Luc Godefroid
2de Vice Voorzitter

Cédric Holvoet
Uittredend Voorzitter

Claude Bruyneel
Secretaris

Claude Devemie
Penningmeester

Peter Vervaeke
Voorzitter VZW Goede Doelen

Bernard De Dobbeleer
Commissie Jeugd

Charles Demuynck
Commissie Effectieven

Frank Labiau
Boetemeester

Marc Lievens
Vice Voorzitter

Laurentz Tonniau
ICT